Woman

Эркектер аялзатынан эмнени көбүрөөк жактырышат?

Эркектер аялзатынан эмнени көбүрөөк жактырышат? 1-БӨЛҮК Эркектер аялдарды эмнеге кызыктырат? ЖҮРҮМ-турум Жөн гана кемчиликсиз юмор сезими. Ар бир адамдын ою боюнча, юмор сезими эркектер аялдарда жагымдуу деп эсептелген эң көп кездешкен нерселердин катарына кирет. Тобокелге барган жүрүм-турум. Көзкарандысыздык. 6. Боорукердик жана жоопкерчилик
Толук Маалымат